repetitio - Praktijk voor dyslexie

Niet alle lees- en spellingsproblematiek is vanzelfsprekend dyslexie. Maar er is in zijn algemeenheid wel iets te zeggen over hoe je dyslectische eigenschappen herkent.  Ook als er geen diagnose dyslexie is gesteld, betekent dit dat een kind toch tegen dezelfde zaken aanloopt als een kind met een diagnose. Ze worstelen vaak allemaal met taal, spelling, lezen en waarschijnlijk ook met rekenen en is het automatiseren van de tafels lastig. Bovendien zijn het gevoelsmensen en liggen zaken als faalangst, een laag zelfbeeld en belemmerende overtuidingen altijd op de loer. Mijn aanpak is daar helemaal op gericht. Naast het dyslexietraject waar lezen, schrijven en spelling een onderdeel van uitmaken, gaat er evenveel aandacht uit naar sociaal-emotionele problematiek. Het doel van mijn trajecten is het bevorderen van zelfredzaamheid, verantwoordelijkheidsgevoel en eigenwaarde.
 
 

contact button 

 

 academie klein Kernvisie methode: De methode bij leerproblemen en concentratieproblemen  ik leer leren banner adiona banner

zziep klein