Tarieven en Vergoeding

Per 1 januari 2017 zijn de tarieven als volgt samengesteld

 Kennismakingsgesprek en intake Kernvisie Methode  € 0
 Vervolgbehandelingen Kernvisie methode (1 uur)  € 85,--
 Individueel coachingstraject per uur  € 65,--

Ik Leer Leren. Een traject van vijf sessies met maximaal 6 deelnemers. Iedere sessie duurt ca.  1,5 uur.

Incl. werkboek

 € 182,50
 Verslaglegging van een coachingsgesprek of schoolbezoek  € 45,--
 Huiswerk- en/of studiebegeleidingsuur  € 55,--

Speel het COACHEE-spel en krijg meer inzicht in jezelf, je relatie of je kind.  Inclusief verslaglegging en

eventuele terugkom- c.q. verdiepingssessie

 €125,--

Systeem- en familie-opstelling

Anne Pauen van School voor Bewustzijnsontwikkeling komt naar de praktijk voor systeem- en familie-opstellingen.

Een systeemopstelling laat zien wat er op emotioneel gebied speelt bij een mens. Een ouder krijgt hierdoor

meer inzicht in de leefwereld van een kind. (intake, opstelling en evaluatie)

 € 120,--

 

Onder de noemer psychosociale hulpverlening/begeleiding kunnen de sessies als aftrekpost bij de inkomstenbelasting worden opgevoerd. U kunt de gemaakte kosten ook als bijzondere ziektekosten op uw belastingaangifte aftrekken.

Overleg, telefonisch of per e-mail is bij de begeleiding inbegrepen. De ouders van de cliënt en/of de cliënt verplichten zich de betaling van de factuur binnen twee weken na factuurdatum te voldoen op rekening van Dyslexiepraktijk Repetitio.

Bij annulering tot 48 uur worden er geen kosten in rekening gebracht. Daarna wordt bij annulering tot 24 uur van tevoren de helft van het tarief in rekening gebracht. Daarna wordt het hele bedrag in rekening gebracht.

 

Vergoeding via de Gemeente

Behandelingen volgens de Kernvisie methode komen voor vergoeding door de gemeente in aanmerking. Ouders kunnen hiervoor een verwijzing vragen via de huisartsof zich rechtstreeks melden bij het CJG. Heeft u vragen hierover, neemt u gerust contact met ons op of stuurt u een e-mail naar info@praktijkrepetitio.nl

Zie ook de Algemene Voorwaarden.

Zie ook onze Klachtenprocedure.

 

 academie klein Kernvisie methode: De methode bij leerproblemen en concentratieproblemen  ik leer leren banner adiona banner

zziep klein