repetitio - Praktijk voor dyslexie

Als een kind de aansluiting mist met de lesmethoden, dan wordt school een lastige plek. Er kan faalangst ontstaan maar ook klachten als buikpijn omdat het tegen veel dingen op gaat zien. Het vindt zichzelf dom en denkt dat leren toch niet gaat lukken. Maar het kan wel leren. Het heeft alleen een andere aanpak nodig. Vaak hebben deze kinderen een voorkeur voor een visuele- en gevoelsmatige leerstijl. Dat zijn leerstijlen die over het algemeen niet aangeboden worden op school maar waardoor kinderen wel op een achterstand gaan komen.
Maak kennis met Repetitio en mijn aanpak van de Kernvisie methode. Een kind gaat weer plezier in leren krijgen en het gaat begrijpen hoe het wel gaat lukken. Er is vergoeding mogelijk voor dit traject door de gemeente Apeldoorn en omringende gemeenten.

contact button 

 

 academie klein Kernvisie methode: De methode bij leerproblemen en concentratieproblemen  ik leer leren banner adiona banner

zziep klein